Tag Archives: Przedstawienia

Młodopolskie „-izmy”

Modernizm – nazywa się tak ostatnią dekadę XIX wieku. Termin pochodzi o francuskiego, lub, jak kto woli, angielskiego słowa „moderne” co oznacza ‚nowoczesny’. Obejmuje się nim zjawiska, które miały mijesce we wczesnej fazie Młodej Polski. Jest stosowany zamiennie z innymi nazwami. Młoda Polska – nazwa epoki trwającej od lat 90-tych XIX wieku do roku 1918. Upowszechniona została dzięki cyklowi artykułów Artura Górskiego. Artykuły ukazywały się w krakowskim życiu, pod tytułem „Młoda Polska”. Ze względu na analogiczność wystąpień i nowych tentencji w całej Europie mówi się o Młodej Francji, Młodej Belgii, Młodych Niemczech, czy Młodej Skandynawii. Dlatego właśnie określenie Młoda Polska zwykło się pisać wielkimi literami. Neoromantyzm – termin ten został zaproponowany przez Edwarda Porębowicza a przejęty przez J. Krzyżanowskiego. Akcentuje on mocno nawiązania do romantyzmu, które staną się powszechne w tej epoce. Czerpanie z romantyzmu łączyło się z pojmowaniem roli artysty i sztuki, szczegółną kreacją bohatera, a także niespotykanym charakterem dramatu (to szczególnie widoczne u Wyspiańskiego). Neoidealizm – jest to termin rzadziej stosowany dla określenia epoki, nawiązuje do wysunięcia na pierwszy plan sfery ducha, uczuć, emocji i idei.

Jan Tarasin i Stefan Gierowski

Warszawski artysta Jan Tarasie prezentuje zupełnie odmienną twórczość artystyczną, niezwykle nieprzeciętną. Posługuje się on systemem znaków, w pewnym porządku uszeregowanych na płótnie. Jedne z tych przedmiotów kojarzą nam się z właśnie jakąś typową rzeczą, inne z nieznanym pismem. Dziełami sztuki Tarasina rządzą prawa malarskie. Uwaga artysty koncentruje się nie tylko na tajemniczych znakach, ale także na ich precyzyjnym rozłożeniu, z uwzględnieniem wielkości przedmiotu, jego kształtu i barwy. patrząc na jego wszystkie obrazy, obrać można także wrażenie głębi, wywołanej przez trzy skale. Sztuka Stefana Gierowskiego, który tak jak wyżej omawiany twórca pochodzi z Warszawy, ulegała szeroko zakrojonym przeobrażeniom. W młodości uprawiał malarstwo figuratywne, tworach z biegiem lat obrazy niemal jednobarwne, lecz o rozmigotanej, rozświetlonej powierzchni. W swoich późniejszych płótnach, których nie podpisywał lecz numerował cyframi rzymskimi, łączył bogactwo koloru. Gierowski tworzył tez wiele dynamicznych, obłych form. Kolorystyczne rozwiązania, które stosował to przede wszystkim dominacja ciepłych brązów i bieli z dodatkiem innych, lekko położonych barw. Gierowski tworzył dzieła oryginalne, nowoczesne, często bardzo odkrywcze.

Narodziny Wenus

Dzieło pod tytułem Narodziny Wenus namalował włoski malarz Alessandro di Mariano Filipepi znany powszechnie jako Sandro Botticelli(urodzony pierwszego marca tysiąc czterysta pięćdziesiąt pięć, zmarły zaś siedemnastego mają tysiąc pięćset dziesiątego roku). Obraz ten jest wykonany techniką jajową (temperą) na desce. Obraz ten powstał w roku tysiąc czterysta osiemdziesiątym. Widzimy na nim cztery postacie, trzy kobiece i jedną męską. Jest to najsłynniejszy obraz malarza. Tytułowa Wenus stoi w muszli w centrum obrazu. Malarz ukazał ją w akcie, jednak postać zakrywa miejsca intymne włosami i rękoma. Ukazano ją w kontrapoście czyli pozie w której ciężar opiera się na jednej nodze. Barwy stonowane są w błękitach i zieleniach zaś na przykład czerwienie są mocno przygaszone. Wszystkie odcienie są lekko pastelowe. Postać którą prócz Wenus można rozpoznać to Zefir który dmie wiatrem w ubranie wenus żeby nimfa nie mogła jej nim okryć, drugą zaś nimfę trzyma w ramionach. Innym sławnym obrazem tego malarza jest na przykład Primmavera.